ขนาด กว้าง 75.5 x ยาว 93 cm x สูง 50 cm

รถเข็นมูลสัตว์