top of page

อุปกรณ์ใส่อาหารสุกร

บริษัทของเราจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มสุกร อาทิ อุปกรณ์ใส่อาหารสำหรับสุกรหลากหลายประเภท ทั้งอ่างอาหาร รางอาหาร กล่องใส่อาหาร และถังใส่อาหารสำหรับสุกรทุกชนิด โดยเรามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายหลากหลายขนาด และวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลายชนิด เพื่อความเหมาะสมของสุกรในช่วงวัยต่างๆ 

bottom of page