top of page

อุปกรณ์อื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทของเรายังจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มสุกรอื่นๆ อาทิ ผ้าพีวีซีม้วน หลอดไฟอินฟาเรด โคมไฟ กลอนประตูสปริง กลอนประตูแบบหางปลา ฯลฯ 

bottom of page