top of page

คูลลิ่งแพค

บริษัทของเรา จำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มสุกร     แบบระบบปิด อาทิ คูลลิ่งแพด (เยื้อกระดาษ) โดยผลิตจากกระดาษคราฟท์ที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวที่ถูกผลิตผ่านกระบวนการเคมี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังใช้เยื้อกระดาษเรียงหนา 85 ชั้น* ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำ และกักเก็บความชื้นและลดอุณหภูมิภายในเล้าได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่มีส่วนผสมของฟีนอลหรือสารเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายอีกด้วย

*ผลิตด้วยมาตรฐานสากล โดยใช้กระดาษ 85 ชั้น ต่อความกว้าง 60 ซม.

bottom of page