top of page

รถเข็นอาหารสุกร

บริษัทของเราจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มสุกร อาทิ รถเข็นอาหารสัตว์ และรถเข็นมูลสัตว์ โดยวัสดุที่ใช้ในการผลิต มี 2 ประเภท ได้แก่ สแตนเลส และสังกะสี สำหรับรถเข็นอาหารมีอยู่ 4 ขนาด คือ ความจุ 140 ลิตร,

ความจุ 200 ลิตร, ความจุ 240 ลิตร และความจุ 300 ลิตร 

bottom of page