โคมไฟทรงจานบิน

    - ขนาด 12 นิ้ว

    - ขนาด 14 นิ้ว

โคมไฟทรงจานบิน