ลักษณะ: ขนาด 2.0 m x 100 m หนา 0.25 mm

พีวีซีม้วน