หมายเหตุ: ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับประเภท และขนาดของสินค้า

พัดลมติดตั้งในฟาร์มชนิดตุ้มถ่วง