หมายเหตุ: ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของชิ้นงาน

คอก ประเภท ซองยืนชุบกัลวาไนซ์